środa, 30 listopada, 2022
Obecnie w polskim kalendarzu jest 12 świat narodowych i państwowych. Jest więc dużo okazji do wywieszenia biało-czerwonych flag i zamanifestowania swojego patriotyzmu, więzi z Ojczyzną i pamięci o minionych czasach i ludziach. Najważniejszym świętem narodowym jest chyba Święto Niepodległości...
Przywiązanie do wartości patriotycznych jest bardzo ważne dla wielu Polaków. W czasie obchodów takich ważnych dla całej społeczności okazji, jak Narodowe Święto Niepodległości czy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Na takie okazje warto dobrze się przygotować i zawczasu...